De Koninklijke EHBO wordt, van afdeling tot landelijk bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden.

De ongeveer 23.000 leden volgen hun scholing en bijscholing bij 450 zelfstandige afdelingen. Leden hebben via de algemene vergadering van hun afdeling direct invloed op het plaatselijke beleid en indirect op de landelijke vereniging. Dat laatste doordat afdelingen meepraten en beslissen via regionale vergaderingen. De algemene vergadering van de landelijke vereniging, jaarlijks gehouden in mei, bestaat uit afvaardigingen vanuit deze regionale vergaderingen.

Om afdelingen te helpen, ondersteunen en samenwerking te stimuleren is Nederland verdeeld in regio’s. Binnen een regio zijn er een of meerdere regio-ondersteuners die samen met het landelijk team van ondersteuners afdelingen met raad en daad bijstaan.

Het landelijk bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de landelijke algemene vergadering. Het wordt ondersteund door het landelijk bureau en vrijwilligers.