verkorte Disclaimer
Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met grote zorgvuldigheid. Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de site.
Medische zaken : Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met arts, apotheker of hulpdienst.
De site kan links naar websites of webpagina’s van anderen bevatten. Waarbij aangetekend dat enkele pagina’s onder verantwoordelijkheid van de “afdeling” worden onderhouden. Het betreffen de pagina’s : Bestuur, Rooster en Jaarverslag. De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden.

Deze website is samengesteld door : DuFaucon-it
Copyright 2019 – 2022